Vítame vás v Slovakia Organic!

Slovakia Organic je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá vedecko-výskumnou činnosťou v oblasti ekológie, environmentalistiky, odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva, a organizuje školenia v týchto oblastiach, pomáha svojim klientom s osadením svojich služieb alebo výrobkov na trh a s tým súvisiacimi marketingovými činnosťami.

Pomáhame klientom nájsť cestu v spleti informácií, aby čo najefektívnejším spôsobom vedeli ich použiť k vlastnej prosperite a posilniť tak svoju pozíciu na trhu. Pomáhame v prípade potreby aj s redizajnom loga či balenia výrobku. Vytvárame možnosti vzdelávať sa a pomáhame zosieťovať aktérov trhu, aby spoločne efektívnejšie vedeli hájiť záujmy vidieka, a to na úrovni súkromnej aj verejnej sféry. Našimi partnermi sú nielen podnikatelia a prvovýrobci, ale aj obce, inštitúcie a organizácie.

Našim cieľom je vrátiť vidieku svoje čaro. Pomáhame klientom vo všetkých oblastiach, aby pri výrobe používali technológie a procesy šetrné k životnému prostrediu, aby používali v čo najväčšej miere lokálne zdroje a spolupracovali na lokálnej úrovni s miestnymi spoločnosťami a prvovýrobcami. Spájame ich s verejným sektorom, aby na lokálnom trhu si našli svoju pevnú pozíciu.

Oblasti, v ktorých pomáhame klientom

 • 1 Ekológia, odpadové hospodárstvo
  Okrem poradenskej činnosti v tejto oblasti pomáhame aj s vypracovaním projektov, ich riadením počas realizácie a v prípade požiadaviek aj po jeho úspešnom implementovaní. Obciam a mestám pomáhame v znižovaní svojej závislosti na fosílnych palivách a pomáhame zlepšiť ich energetickú bilanciu.
 • 2 Poľnohospodárstvo
  Pripravujeme projekty na vrátenie vidieka do povedomia, ako miesta, kde je možné nájsť tie najlepšie domáce výrobky vysokej kvality, čerstvé a z trvalo udržateľného hospodárstva, šetrnému k životnému prostrediu.
 • 3 Marketing
  Pomáhame s umiestnením produktu alebo služby na trhu, zapojíme do informovania lokálne médiá a zosieťovaním aktérov trhu zapojíme aj verejný sektor do informovanosti občanov.
 • 4 Stavebníctvo
  Pri tvorbe investičných zámerov poskytneme odborné poradenstvo, v prípade potreby zabezpečíme projektovú dokumentácia a technologické výkresy, zabezpečíme investičného alebo stavebného dozora a vypracujeme rozpočet stavby. Pri niektorých verejných projektoch vieme zabezpečiť aj financovanie.

Ponúkame

Kožušina králikov rex
Ponúkame na predaj vypracovanú kožušinu z králikov rex, vhodnú ako koberček pre domáceho miláčika psa či mačku, ktoré to vnímajú ako ulovenú zver. Dáva im preto pocit spokojnosti. Každá kožušina pochádza z králika, ktorého mäso slúžilo na spestrenie stravy sociálne znevýhodnenej rodiny.

Kúpou kožušiny pomôžete tomuto programu v pokračovaní a zabezpečíte ďalšej sociálne znevýhodnenej rodine mäso na tanieri!

Kontaktujte nás!